Tuyển dụng công chức và thi tuyển dụng công chức 2021
|

Tuyển dụng công chức và thi tuyển dụng công chức 2021

Tuyển dụng công chức, viện chức là vấn đề quan tâm hàng đầu của rất nhiều cử nhân, người lao động khi muốn làm việc trong môi trường công chức. Qua bài viết này luật sư hướng dẫn thủ tục thi tuyển dụng công chức được hướng dẫn áp dụng bao gồm các bước thực hiện và trình tự cụ thể như sau:

Chi tiết
Cách tính thời gian nghỉ phép của cán bộ công chức
|

Cách tính thời gian nghỉ phép của cán bộ công chức

Trong một năm làm việc, như những người lao động khác, công chức cũng có thời gian nghỉ phép hàng năm. Vậy trường hợp cán bộ, công chức công tác tại vùng đặc biệt khó khăn theo quy định mới nhất, công chức được nghỉ phép năm bao nhiêu ngày và cách tính phép năm thế nào? Luật Minh Gia xin tư vấn về vấn đề này như sau.

Chi tiết
Chế độ nghỉ phép năm của cán bộ công chức
|

Chế độ nghỉ phép năm của cán bộ công chức

Công chức cấp xã có được nghỉ phép năm hay không? Trong trường hợp công chức cấp xã đã công tác lâu năm nhưng chưa được nghỉ phép năm lần nào thì công chức cấp xã cần phải làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình? Luật Minh Gia giải đáp vấn đề này như sau:

Chi tiết
Viên chức có được ký hợp đồng lao động với công ty tư nhân?
|

Viên chức có được ký hợp đồng lao động với công ty tư nhân?

Ngoài việc công tác tại đơn vị sự nghiệp thì viên chức có thể làm việc tại các doanh nghiệp theo chế độ hợp đồng lao động, pháp luật hiện nay có những quy định hoặc hạn chế như thế nào đối với trường hợp viên chức tham gia ký kết quan hệ lao động khác, để được tư vấn cụ thể về vấn đề này bạn có thể liên hệ với Luật sư để được giải đáp vướng mắc.

Chi tiết
Thời hiệu xử lý kỷ luật xác định thế nào?
|

Thời hiệu xử lý kỷ luật xác định thế nào?

Theo Điều 80 của Luật cán bộ công chức năm 2008 quy định về Thời hiệu, thời hạn xử lý kỷ luật như sau "Thời hiệu xử lý kỷ luật là thời hạn do Luật này quy định mà khi hết thời hạn đó thì cán bộ, công chức có hành vi vi phạm không bị xem xét xử lý kỷ luật, Thời hiệu xử lý kỷ luật là 24 tháng, kể từ thời điểm có hành vi vi phạm".

Chi tiết
Hỏi về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo và chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo
|

Hỏi về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo và chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập quy định về phạm vi, đối tượng và điều kiện áp dụng chế độ phụ cấp ưu đãi đối nhà giáo.

Chi tiết
Tư vấn về thẩm quyền xử lý kỉ luật đối với công chức
|

Tư vấn về thẩm quyền xử lý kỉ luật đối với công chức

Nguyên tắc xử lý kỷ luật công chức là gì? Thời hiệu và thời hạn xử lý kỷ luật công chức? Các hình thức kỷ luật công chức theo quy định pháp luật hiện hành? Thẩm quyền xử lý kỷ luật và trình tự, thủ tục xem xét xử lý kỷ luật công chức được thực hiện như thế nào?

Chi tiết
Xác định điều kiện chuyển sang ngạch cán sự mới theo Thông tư 05/2017/TT-BNV?
|

Xác định điều kiện chuyển sang ngạch cán sự mới theo Thông tư 05/2017/TT-BNV?

Chuyển sang ngạch cán sự mới là kéo theo những quyền lợi của người lao động. Vậy khi chuyển sang ngạch mới sẽ được hưởng những quyền lợi gì?. Và điều kiện để được chuyển sang ngạch cán sự mới theo Thông tư 005/2017/TT-BNV đươc như thế nào? Đây là thắc mắc của rất nhiều người lao động, thậm chỉ cả người sử dụng lao động cũng đã nhiều lần liên hệ đến Luật Minh Gia để nhờ tư vấn, giải đáp.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí