Xác định điều kiện chuyển sang ngạch cán sự mới theo Thông tư 05/2017/TT-BNV?
|

Xác định điều kiện chuyển sang ngạch cán sự mới theo Thông tư 05/2017/TT-BNV?

Chuyển sang ngạch cán sự mới là kéo theo những quyền lợi của người lao động. Vậy khi chuyển sang ngạch mới sẽ được hưởng những quyền lợi gì?. Và điều kiện để được chuyển sang ngạch cán sự mới theo Thông tư 005/2017/TT-BNV đươc như thế nào? Đây là thắc mắc của rất nhiều người lao động, thậm chỉ cả người sử dụng lao động cũng đã nhiều lần liên hệ đến Luật Minh Gia để nhờ tư vấn, giải đáp.

Chi tiết
Mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh của cán bộ cấp xã được tính như thế nào?
|

Mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh của cán bộ cấp xã được tính như thế nào?

Pháp luật về công chức cấp xã có vai trò quan trọng trong việc quản lý và xây dựng đội ngũ công chức cấp xã trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thực tế tại địa phương. Việc nhân rộng việc thực hiện các mô hình kiêm nhiệm ở cơ sở là một trong những giải pháp chủ yếu góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền.

Chi tiết
Xếp ngạch lương cho công chức cấp xã có bằng đại học
|

Xếp ngạch lương cho công chức cấp xã có bằng đại học

Một trong những quyền lợi được công chức quan tâm nhất là chế độ lương. Khác với mức lương theo hợp đồng lao động trong các doanh nghiệp, việc xếp lương cho công chức phải tuân thủ các quy định của luật cán bộ công chức và các quy định của pháp luật liên quan. Vậy, việc xếp lương cho công chức cấp xã như thế nào? Công ty Luật Minh Gia tư vấn nội dung này như sau:

Chi tiết
Có xếp ngạch, bậc lương với nhân viên CNTT ký HĐLĐ không?
|

Có xếp ngạch, bậc lương với nhân viên CNTT ký HĐLĐ không?

Luật sư hỗ trợ tư vấn các vấn đề liên quan đến hợp đồng lao động. Thực tế chứng minh các tranh chấp về hợp đồng lao động thường liên quan đến chế độ tiền lương, đơn phương chấm dứt hợp đồng trái quy định pháp luật, tranh chấp về chế độ hưởng trợ cấp theo quy định của luật lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động. Đặc biệt, các vấn đề về xếp ngạch, nâng lương cũng khá phức tạp đòi hỏi các chủ thể phải có sự am hiểu nhất định các quy định pháp luật điều chỉnh về vấn đề này.

Chi tiết
Tư vấn về thẩm quyền xử lý kỉ luật đối với công chức
|

Tư vấn về thẩm quyền xử lý kỉ luật đối với công chức

Nguyên tắc xử lý kỷ luật công chức là gì? Thời hiệu và thời hạn xử lý kỷ luật công chức? Các hình thức kỷ luật công chức theo quy định pháp luật hiện hành? Thẩm quyền xử lý kỷ luật và trình tự, thủ tục xem xét xử lý kỷ luật công chức được thực hiện như thế nào?

Chi tiết
Xử lý kỷ luật trong thời gian mang thai đối với công chức
|

Xử lý kỷ luật trong thời gian mang thai đối với công chức

Thời điểm tháng 7/2014 tôi bị xử lý kỷ luật với mức khiển trách theo thông báo của lãnh đạo cấp trên nhưng chưa có quyết định kỷ luật vì tôi đang mang thai và sắp đến ngày sinh, tháng 10/2014 tôi được xét nâng lương thường kỳ nhưng vì lý do đang có thông báo kỷ luật nên hội đồng không xét tăng lương cho tôi.

Chi tiết
Thời hiệu xử lý kỷ luật đối với cán bộ công chức
|

Thời hiệu xử lý kỷ luật đối với cán bộ công chức

Tôi là Cán bộ công chức thuộc khối UBND xã. Năm 2012 tôi sơ xuất trong thực hiện nhiệm vụ nên bị kỷ luật, nhưng đến cuối năm 2014 UBND huyện mới ban hành quyết định kỷ luật cảnh cáo tôi và năm 2014 tôi bị UBND xã đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ vì có quyết định kỷ luật trên. Tôi xin hỏi theo quy định thì trường hợp của tôi có đúng không?

Chi tiết
Chi trả lương cho công chức bị tạm giam
|

Chi trả lương cho công chức bị tạm giam

Bạn tôi có một ông chú, ông ấy là công chức xã giữ chức vụ xã đội trưởng. Năm 2013 ông ấy bị giam do bị phát hiện là làm thương binh giả. Trong thời gian bị giam giữ thì theo quy định của pháp luật ông ấy có được nhận lương và các khoản trợ cấp không ạ? UBND xã nơi ông ấy công tác chỉ trả cho ông ấy 50% lương, nhưng ông ấy là công chức, quy định chi trả 50% chỉ giành cho viên chức Vậy luật sư cho hỏi việc làm của UBND xã chi trả cho ông ấy như vậy có đúng không?

Chi tiết
Hotline: 1900 6169