Bài viết về chủ đề "cam kết quay lại làm việc"

CAM KẾT QUAY LẠI LÀM VIỆC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về cam kết quay lại làm việc
UBND tỉnh thu giữ hồ sơ và bằng tốt nghiệp của người được cử đi học cử tuyển đúng hay sai?

UBND tỉnh thu giữ hồ sơ và bằng tốt nghiệp của người được cử đi học cử tuyển đúng hay sai?

Tỉnh B trả học phí cho chúng tôi đi học đại học sư phạm 5 năm. Khi học xong thì về tỉnh dạy 5 năm thì mới được lấy "Bằng tốt nghiệp ". Và Sở giáo dục tỉnh nói họ sẽ giữ "Bằng tốt nghiệp" đủ 5 năm rồi mới trả cho dù không không tạo việc làm là đúng hay saI?

Chi tiết >>