Bài viết về chủ đề "cam kết làm việc"

CAM KẾT LÀM VIỆC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về cam kết làm việc
Có phải bồi thường chi phí đào tạo khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động?

Có phải bồi thường chi phí đào tạo khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động?

Luật sư tư vấn về vấn đề bồi thường chi phí đào tạo khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. Nội dung tư vấn như sau:

Chi tiết >>

Có bắt buộc phải làm việc tại công ty khi kết thúc khóa huấn luyện?

Có bắt buộc phải làm việc tại công ty khi kết thúc khóa huấn luyện?

Luật sư tư vấn về trường hợp khi kết thúc khóa huấn luyện, có bắt buộc phải ở lại công ty làm việc. Nội dung tư vấn như sau:

Chi tiết >>

Đền bù chi phí đào tạo trong trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng

Đền bù chi phí đào tạo trong trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng

Luật sư tư vấn về hiệu lực của bản cam kết làm việc sau khi được cử đi đào tạo và nếu người được cử đi hoc chấm dứt hợp đồng lao động có phải đền bù chi phí đào tạo hay không? Mức đền bù là bao nhiêu? Nếu chuyển sang đơn vị mới làm theo chế độ hợp đồng lao động thì có được giữ hệ số lương như cũ hay không?

Chi tiết >>

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hưởng quyền lợi như thế nào?

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hưởng quyền lợi như thế nào?

Luật sư tư vấn về quyền và lợi ích hợp pháp được hưởng khi chấm dứt hợp đồng lao động trong trường hợp chấm dứt theo yêu cầu của một bên. Cụ thể như sau:

Chi tiết >>