Bài viết về chủ đề "các tội phạm về quản lý"

CÁC TỘI PHẠM VỀ QUẢN LÝ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về các tội phạm về quản lý
Tội vi phạm quy định về quản lý vũ khí - vật liệu nổ - công cụ hỗ trợ

Tội vi phạm quy định về quản lý vũ khí - vật liệu nổ - công cụ hỗ trợ

Tội vi phạm quy định về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ được quy định cụ thể về hành vi vi phạm, lỗi, khung hình phạt và các quy định khác liên quan, cụ thể như sau:

Chi tiết >>