Bài viết về chủ đề "các tội phạm về chính trị"

CÁC TỘI PHẠM VỀ CHÍNH TRỊ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về các tội phạm về chính trị
Các tội xâm phạm an ninh quốc gia theo quy định tại Bộ luật hình sự 2015

Các tội xâm phạm an ninh quốc gia theo quy định tại Bộ luật hình sự 2015

Các tội xâm phạm an ninh quốc gia được quy định, hướng dẫn tại Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam được quy định cụ thể về hành vi vi phạm, lỗi, khung hình phạt và các quy định khác liên quan đến hành vi chống phá Nhà nước, cụ thể như sau:

Chi tiết >>