Bài viết về chủ đề "buôn bán thực phẩm giả"

BUÔN BÁN THỰC PHẨM GIẢ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về buôn bán thực phẩm giả
Quy định về Tội sản xuất - buôn bán hàng giả

Quy định về Tội sản xuất - buôn bán hàng giả

Tội sản xuất, buôn bán hàng giả được quy định cụ thể về hành vi vi phạm, lỗi, khung hình phạt và các quy định khác liên quan đến hành vi buôn bán hàng giả, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Tội sản xuất - buôn bán hàng giả là lương thực - thực phẩm - thuốc chữa bệnh thuốc phòng bệnh

Tội sản xuất - buôn bán hàng giả là lương thực - thực phẩm - thuốc chữa bệnh thuốc phòng bệnh

Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh được quy định tại điều 247 Bộ Luật hình sự 1999, sửa đổi bổ sung ngày 19/06/2009 như sau:

Chi tiết >>