Tư vấn về các hình thức kỷ luật áp dụng đối với viên chức
LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Tư vấn về các hình thức kỷ luật áp dụng đối với viên chức

Kính gửi Công ty Luật Minh Gia. Trước hết tôi xin gửi lời chào trận trọng tới Quý Công ty. Hiện nay, tại đơn vị tôi đang có 01 viên chức xin nghỉ ốm đau từ ngày 23/7-15/7/2015 và đã được đơn vị chấp thuận cho nghỉ (Có giấy nhập viện xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền). Đến nay, viên chức đó đã nghỉ ốm đau từ ngày 23/7 đến hết ngày 15/7/2015.

Chi tiết
Công chức thôi việc bồi thường chi phí đào tạo như thế nào?
LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Công chức thôi việc bồi thường chi phí đào tạo như thế nào?

Nội dung yêu cầu tư vấn: Tôi đi học thạc sĩ từ năm 2010 - 2012 (từ 09/2010 - 09/2012), tháng 12 năm 2012 tôi xin nghỉ không hưởng lương. Tháng 10.2015 tôi làm đơn xin nghỉ việc. Cơ quan yêu cầu tôi bồi thường chi phí đào tạo, vậy tôi có phải bồi thường tiền lương lãnh hàng tháng khi tôi đi học không? Có Thực hiện theo thông tư số 130/2005 ko?

Chi tiết
Hotline: 1900 6169