Bài viết về chủ đề "bồi thường về đất và tài sản có trên đất"

BỒI THƯỜNG VỀ ĐẤT VÀ TÀI SẢN CÓ TRÊN ĐẤT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về bồi thường về đất và tài sản có trên đất
Thời hiệu khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai?

Thời hiệu khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai?

Câu hỏi tư vấn: Chúng tôi là các hộ dân bị thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng trường THCS. Từ năm 2009 khi thấy cách tính toán, áp gía bồi thường cho các hộ dân chưa đúng chính sách của nhà nước, chúng tôi đã làm đơn khiếu nại đề nghị xem xét, giải quyết gửi lên các cấp chính quyền từ phường, quận, đến thành phố.

Chi tiết >>