Bài viết về chủ đề "bồi thường thu nhập "

BỒI THƯỜNG THU NHẬP - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về bồi thường thu nhập

 • Bồi thường thiệt hại có bao gồm phần thu nhập bị giảm sút?

  Bồi thường thiệt hại có bao gồm phần thu nhập bị giảm sút?.

  • 19/09/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Nhờ văn phòng giải đáp giúp: Tôi làm nghề lái xe ôm. Tôi có cho ông A là người hàng xóm mượn xe, do uống rượu say nên A đã lao xe vào gốc cây bên đường khiến xe bị hư hỏng rất nặng. Giờ xe của tôi không thể chở khách được. Vậy tôi có được yêu cầu A phải bồi thường thiệt hại không? Khoản bồi thường này có được tính phần thu nhập của tôi bị mất do không thể chở khách được không? Tôi xin cảm ơn.

  Chi tiết