Tư vấn việc thỏa thuận điều khoản bồi thường khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động
|

Tư vấn việc thỏa thuận điều khoản bồi thường khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. Vậy công ty có được thỏa thuận điều khoản bồi thường thiệt hại khi người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hay không? Để tìm hiểu rõ về vấn đề này, bạn có thể tham khảo nội dung tư vấn của Công ty Luật Minh Gia như sau:

Chi tiết
Tư vấn miễn phí