Người gây ra tai nạn giao thông có trách nhiệm bồi thường không?
|

Người gây ra tai nạn giao thông có trách nhiệm bồi thường không?

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng được xác định như thế nào? Nguyên tắc bồi thường được quy định ra sao? Cách xác định thiệt hại? Luật Minh Gia giải đáp thắc mắc liên quan đến vấn đề trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng qua tình huống sau đây:

Chi tiết
Bồi thường do UBND huyện thu hồi đất sai như thế nào?
|

Bồi thường do UBND huyện thu hồi đất sai như thế nào?

Cơ quan nhà nước thu hồi đất trái pháp luật thì có phải bồi thường cho người dân không? Quyền lợi của chủ sử dụng có đất bị thu hồi trái luật được quy định như thế nào? Luật Minh Gia giải đáp thắc mắc liên quan đến vấn đề này qua tình huống sau đây:

Chi tiết
Tư vấn về bồi thường thiệt hại khi tai nạn giao thông
|

Tư vấn về bồi thường thiệt hại khi tai nạn giao thông

Bồi thường thiệt hại khi gây tai nạn giao thông? Căn cứ để yêu cầu bồi thường thiệt hại khi có thiệt hại về tài sản, sức khỏe, tính mạng được quy định như thế nào? Luật Minh Gia giải đáp thắc mắc liên quan đến vấn đề bồi thường thiệt hại khi tai nạn giao thông sau đây:

Chi tiết
Tranh chấp về quyền sử dụng đất giải quyết như thế nào? Hành vi chặt cây trên đất của người khác có bị truy cứu trách nhiệm hình
|

Tranh chấp về quyền sử dụng đất giải quyết như thế nào? Hành vi chặt cây trên đất của người khác có bị truy cứu trách nhiệm hình

Tranh chấp đất đai là gì? Cách thức giải quyết tranh chấp như thế nào? Hành vi phá hoại phần đất của người khác có bị truy cứu trách nhiệm hình sự hay không? Luật Minh Gia giải đáp thắc mắc liên quan đến vấn đề giải quyết tranh chấp về quyền sử dụng đất qua tình huống sau đây:

Chi tiết
Hotline: 1900.6169