Các trường hợp thu hồi đất không được bồi thường
|

Các trường hợp thu hồi đất không được bồi thường

Câu hỏi: Nhờ luật sư tư vấn giúp về trường hợp không được bồi thường khi thu hồi đất như sau: Gia đình tôi có 1 cái đầm diện tích 2880m vuông không có sổ đỏ bị nhà nước thu hồi năm 2004 để làm mặt bằng nhà máy chế biến sữa. Lúc đó giá đền bù là 9520đồng, gia đình thấy rẻ quá nên không nhận tiền đền bù. Nhưng bên thi công vẫn đổ đất xuống đầm, nhà máy chưa kịp thi công đã bị phá sản.

Chi tiết
Bồi thường tài sản gắn liền với đất khi nhà nước thu hồi đất
|

Bồi thường tài sản gắn liền với đất khi nhà nước thu hồi đất

Luật sư tư vấn quy định pháp luật về điều kiện bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất. Nhà nước thu hồi đất thì hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi sẽ được Nhà nước đền bù về đất, bồi thường tài sản gắn liền với đất khi có đủ điều kiện theo quy định pháp luật.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí