Tư vấn về bồi thường tài sản gắn liền với đất
|

Tư vấn về bồi thường tài sản gắn liền với đất

Tôi có vấn đề cần tư vấn về mức bồi thường đối với diện tích đất bị thu hồi mong luật sư giúp đỡ. Vấn đề cụ thể như sau:Đất đang sử dụng của gia đình tôi là đất 721 (nằm trong nghị quyết 03 và quyết định 721QĐ/UB ngày 25/2/1993 của UBND tỉnh Hải Dương) có thời hạn sử dụng 50 năm. Gia đình tôi đã xây nhà ở từ năm1994 trên đất đấy.

Chi tiết
Hotline: 1900 6169