Bài viết về chủ đề "bồi thường nhà đất"

BỒI THƯỜNG NHÀ ĐẤT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về bồi thường nhà đất
Quy định của pháp luật về bồi thường khi nhà nước thu hồi

Quy định của pháp luật về bồi thường khi nhà nước thu hồi

Tôi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhân quyền sử dụng đất trên lô đất diện tích 122m2 (toàn phần là đất ở), mặt tiền rộng 5,4m và tôi đã làm nhà ở hợp pháp, kiên cố 02 tầng từ năm 2004. Nay UBND tỉnh mở con đường rộng 36m giao cắt với đường giao thông rộng 22,5m trước mặt nhà tôi, có nghĩa là nhà tôi sẽ trở thành 2 mặt đường. Theo thiết kế giao thông đường 36m thì chỉ giới đường đỏ chạm vào góc tường nhà tôi...

Chi tiết >>

Không có giấy tờ nhà đất, có được bồi thường khi bị thu hồi đất không?

Không có giấy tờ nhà đất, có được bồi thường khi bị thu hồi đất không?

Nhà đất của tôi được ở từ trước năm 1993 nhưng không có giấy tờ đất, nay nhà nước thu hồi đất như vậy nhà nước có bồi thường cho chúng tôi không? Nếu có là những khoản nào? Quy định pháp luật thế nào? Xin cảm ơn luật sư tư vấn.

Chi tiết >>