Bài viết về chủ đề "bổ nhiệm trưởng phòng"

BỔ NHIỆM TRƯỞNG PHÒNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về bổ nhiệm trưởng phòng
Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng nhân sự

Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng nhân sự

Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng nhân sự gồm thông tin về công ty chủ quản, yêu cầu và tình hình bổ phận nhân sự, nội dung và lý do bổ nhiệm trưởng phòng, quyền và nghĩa vụ, các nội dung khác liên quan. Cụ thể như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>

Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng kinh doanh

Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng kinh doanh

Nội dung mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng kinh doanh gồm thông tin về công ty, thông tin về bộ phận kinh doanh, nội dung và lý do bổ nhiệm, quyền và nghĩa vụ của trưởng phòng kinh doanh, thời gian và hiệu lực thi hành như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>

Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng kỹ thuật

Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng kỹ thuật

Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng kỹ thuật - Nội dung gồm thông tin về doanh nghiệp, thông tin người được bổ nhiệm, lý do và nội dung bổ nhiệm trưởng phòng, quyền và nghĩa vụ của trưởng phòng, các nội dung khác như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>

Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng hành chính

Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng hành chính

Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng hành chính bao gồm thông tin về đơn vị làm việc, nội dung bổ nhiệm, quyền và nghĩa vụ của trưởng phòng hành chính, thời gian và hiệu lực thi hành, các nội dung khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>

Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng công ty TNHH/Công ty cổ phần

Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng công ty TNHH/Công ty cổ phần

Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng công ty TNHH/cổ phần bao gồm thông tin về doanh nghiệp làm việc, thông tin về người được bổ nhiệm, nội dung bổ nhiệm, thời gian thi hành và các vấn đề khác liên quan. Cụ thể như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>

Mẫu Quyết định bổ nhiệm trưởng phòng

Mẫu Quyết định bổ nhiệm trưởng phòng

Mẫu Quyết định bổ nhiệm trưởng phòng bao gồm nội dung thông tin về đơn vị công tác, người được bổ nhiệm chức vụ, nhiệm vụ và quyền hạn của người được bổ nhiệm, thời gian và hiệu lực thi hành và các vấn đề khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>

Mẫu Quyết định bổ nhiệm phó giám đốc

Mẫu Quyết định bổ nhiệm phó giám đốc

Nội dung Mẫu Quyết định bổ nhiệm phó giám đốc gồm thông tin về đơn vị làm việc, người được bổ nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của người được bổ nhiệm, thời gian thi hành và các vấn đề khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>

Mẫu quyết định bổ nhiệm cán bộ

Mẫu quyết định bổ nhiệm cán bộ

Nội dung quyết định bổ nhiệm cán bộ bao gồm các thông tin về doanh nghiệp, thông tin về người được bổ nhiệm, ví trí, chức vụ được bổ nhiệm, quyền và nghĩa vụ của người được bổ nhiệm và các thông tin khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>

Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc trưởng phòng mới

Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc trưởng phòng mới

Đối với quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng, trưởng phòng cần thể hiện nội dung về nội dung bổ nhiệm, chức vụ sau bổ nhiệm, chức năng quyền hạn ... cụ thể như sau:

Chi tiết >>