Tư vấn trường hợp chồng chết bố mẹ chồng đòi đất đã cho
|

Tư vấn trường hợp chồng chết bố mẹ chồng đòi đất đã cho

Gia đình chồng tôi có 1 căn nhà rộng 66m2 trên sổ đỏ (diện tích thực tế là 80m2) căn nhà này dài nên được thông 2 ngõ (đi được 2 cửa). Tháng 5 năm 2014, bố chồng tôi đã tách sổ cho chồng tôi đứng tên 36m2 trên mảnh đất đó. Để kinh doanh mở rộng nên chồng tôi đã đem sổ đỏ đứng tên mình đi vay vốn ngân hàng và đã vay được.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí