Đơn phương chấm dứt hợp đồng mua bán
|

Đơn phương chấm dứt hợp đồng mua bán

Hợp đồng mua bán hàng hóa là sự thỏa thuận của các bên về đối tượng mua bán, về giá, quyền và nghĩa vụ của các bên. Tuy nhiên, việc mua bán cũng xảy ra khá nhiều tranh chấp xuất phát từ việc một bên vi phạm nghĩa vụ của mình. Do đó, để tránh các vấn đề tranh chấp không mong muốn, các bên cần nắm được các quy định pháp luật đồng thời tôn trọng sự thỏa thuận mà các bên đã cam kết.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí