Bài viết về chủ đề "bình quân"

BÌNH QUÂN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về bình quân
Tư vấn về mức hưởng lương hưu hàng tháng

Tư vấn về mức hưởng lương hưu hàng tháng

Yêu cầu tư vấn: Luật sư cho tôi hỏi mẹ tôi tham BHXH bắt buộc từ năm 1/1995 đến khi đủ tuổi nghỉ hưu thì thiếu 9 tháng mới đủ 20 năm BHXH vậy mẹ tôi đóng 9 tháng BHXH tự nguyện nữa .Vậy giờ nếu được hưởng lương hưu hàng tháng thì BHXH sẽ tính cho mẹ tôi như thế nào ? Cảm ơn luật sư

Chi tiết >>