Bài viết về chủ đề "bình quân "

BÌNH QUÂN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về bình quân

 • Tư vấn về mức hưởng lương hưu hàng tháng

  Tư vấn về mức hưởng lương hưu hàng tháng.

  • 15/07/2015
  • Nông Hồng Nhung

  Yêu cầu tư vấn: Luật sư cho tôi hỏi mẹ tôi tham BHXH bắt buộc từ năm 1/1995 đến khi đủ tuổi nghỉ hưu thì thiếu 9 tháng mới đủ 20 năm BHXH vậy mẹ tôi đóng 9 tháng BHXH tự nguyện nữa .Vậy giờ nếu được hưởng lương hưu hàng tháng thì BHXH sẽ tính cho mẹ tôi như thế nào ? Cảm ơn luật sư

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn