Bài viết về chủ đề "biệt phái công tác"

BIỆT PHÁI CÔNG TÁC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về biệt phái công tác
Thời gian biệt phái công tác

Thời gian biệt phái công tác

Có quy định nào của pháp luật về thời gian cho viên chức đi liên hệ công tác không? thời gian cho cán bộ viên chức đi liên hệ công tác tối đa là bao lâu?

Chi tiết >>