Bài viết về chủ đề "biệt phái cán bộ"

BIỆT PHÁI CÁN BỘ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về biệt phái cán bộ
Điều động, biệt phái công chức, viên chức đang nuôi con nhỏ

Điều động, biệt phái công chức, viên chức đang nuôi con nhỏ

Chào luật sư, Em muốn hỏi luât sư một vấn đề như sau: em là giáo viên THCS của một tỉnh miền núi phía bắc, nơi cái đói và cái nghèo vẫn còn phổ biến. học sinh thì chủ yếu là dân tộc thiểu số. Em muốn hỏi luật sư về chế độ của giáo viên nữ nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi có phải đi tăng cường (đi biệt phái) hay không, và có được giảm số tiết đứng lớp không?

Chi tiết >>