Bài viết về chủ đề "biên lai thu tiền"

BIÊN LAI THU TIỀN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về biên lai thu tiền
Đất đai có biên lai thu thuế đã đủ điều kiện chứng minh quyền sử dụng chưa?

Đất đai có biên lai thu thuế đã đủ điều kiện chứng minh quyền sử dụng chưa?

Hiện giờ sau 2 năm, em cũng đã nộp thuế đất đầy đủ, có biên lai đỏ, biên lai ghi tên của em. Vậy em muốn hỏi mảnh đất trên đã thuộc quyền sử dụng của em theo đúng luật pháp quy định chưa?

Chi tiết >>

Mẫu Biên lai thu tiền

Mẫu Biên lai thu tiền

Mẫu Biên lai thu tiền được ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính, nội dung cụ thể của biên lai như sau:

Chi tiết >>