Bài viết về chủ đề "biên bản họp gia đình"

BIÊN BẢN HỌP GIA ĐÌNH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về biên bản họp gia đình
Hợp đồng tặng cho tài sản trong tài sản chung có đặc điểm pháp lý gì?

Hợp đồng tặng cho tài sản trong tài sản chung có đặc điểm pháp lý gì?

Biên bản họp gia đình có giá trị pháp lý như thế nào? Văn phòng công chứng có được thực hiện thủ tục cho hợp đồng đó không? Nội dung tư vấn như sau:

Chi tiết >>

Tư vấn về tự ý phân chia di sản khi đã có biên bản họp gia đình

Tư vấn về tự ý phân chia di sản khi đã có biên bản họp gia đình

Gia đình tôi có 5 chị em, trước lúc mẹ tôi qua đời đã họp anh em trong gia đình lại và đã phân chia cho 5 chị em phần diện tích đất và đã có biên bản phân chia có người làm chứng và trưởng thôn nơi tôi cư trú.

Chi tiết >>

Mẫu biên bản họp gia đình

Mẫu biên bản họp gia đình

Đối với biên bản họp gia đình về việc phân chia di sản thừa kế (phần đất hương hỏa gia đình) cần thể hiện một số nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Mẫu văn bản phân chia tài sản thừa kế

Mẫu văn bản phân chia tài sản thừa kế

Văn bản phân chia tài sản thừa kế - Nội dung văn bản bao gồm thông tin về tài sản phân chia, nội dung phân chia, cam kết của các bên tham gia và các nội dung khác liên quan, cụ thể như mẫu sau đây:

Chi tiết >>