Bài viết về chủ đề "biên bản bàn giao"

BIÊN BẢN BÀN GIAO - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về biên bản bàn giao
Nghỉ việc không báo trước có được thanh toán lương?

Nghỉ việc không báo trước có được thanh toán lương?

Nội dung tư vấn: Em xin chào luật sư, Cho em hỏi một vấn đề: Bạn em làm việc ở một công ty tư nhân, thời gian cũng hơn 1 năm, không có hợp đồng lao động Tuy nhiên khi bạn em xin nghỉ vào khoảng cuối tháng 5, đã bàn giao công việc cũng như những trang thiết bị đã nhận của công ty (có biên bản bàn giao).

Chi tiết >>

Mẫu Biên bản bàn giao công việc

Mẫu Biên bản bàn giao công việc

Mẫu Biên bản bàn giao công việc nội dung bao gồm thông tin về bên giao, bên nhận bàn giao, thời gian thực hiện việc bàn giao và các vấn đề khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>

Mẫu Giấy biên nhận hồ sơ

Mẫu Giấy biên nhận hồ sơ

Mẫu Giấy biên nhận hồ sơ ban hành Kèm theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ bao gồm thông tin bên giao, nhận hồ sơ, số lượng, thời gian và các vấn đề khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>

Mẫu Biên bản nghiệm thu/thanh lý hợp đồng

Mẫu Biên bản nghiệm thu/thanh lý hợp đồng

Mẫu Biên bản nghiệm thu công việc, Biên bản thanh lý hợp đồng bao gồm thông tin về các bên, nội dung nghiệm thu, hợp đồng thanh lý và các vấn đề khác liên quan, cụ thể như mẫu sau đây:

Chi tiết >>

Mẫu biên bản giao hàng

Mẫu biên bản giao hàng

Biên bản giao hàng bao gồm các nội dung cụ thể về các bên trong biên bản, nội dung biên bản, số lượng, chất lượng hàng hóa được giao, và các nội dung khác. Cụ thể như sau:

Chi tiết >>