Bị can là gì? Khi nào bị gọi là bị can?
Nguyễn Thu Trang

Bị can là gì? Khi nào bị gọi là bị can?

Trong tố tụng hình sự, nhiều người chưa hiểu rõ và chưa phân biệt được khi nào gọi là bị can, khi nào gọi là bị cáo? Vì vậy, bài viết dưới đây Luật Minh Gia sẽ làm rõ một số vấn đề pháp lý về “bị can”.

Chi tiết
Hotline: 1900 6169