BHYT hộ gia đình gồm những ai phải tham gia?
|

BHYT hộ gia đình gồm những ai phải tham gia?

Bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm bắt buộc được áp dụng đối với các đối tượng theo quy định của pháp luật. Mục đích để chăm sóc sức khỏe toàn dân, lợi ích khi sử dụng dịch vụ y tế. Đối tượng nào tham gia Bảo hiểm y tế theo hộ gia đình? Bắt buộc cả nhà tham gia BHYT theo hộ gia đình có chính xác không? Mời bạn đọc quan tâm về vấn đề này tham khảo bài viết tư vấn giải quyết tình huống sau để biết thêm thông tin.

Chi tiết
Người lao động cắt thẻ BHYT theo hộ gia đình để được cấp BHYT theo diện doanh nghiệp
|

Người lao động cắt thẻ BHYT theo hộ gia đình để được cấp BHYT theo diện doanh nghiệp

Khi ký kết hợp đồng lao động, người lao động sẽ đóng bảo hiểm y tế theo doanh nghiệp, tuy nhiên nhiều trường hợp trước khi làm việc tại doanh nghiệp người lao động đã có thể bảo hiểm y tế, đối với trường hợp này bảo hiểm y tế được đóng như thế nào, để được giải đáp vấn đề này bạn có thể tham khảo ý kiến Luật sư để được tư vấn.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí