Công ty không trả tiền thưởng
|

Công ty không trả tiền thưởng

Nội dung yêu cầu: Em vào làm cty A vào ngày 19 tháng 5 năm 2014. Sau 2 tháng thử việc, từ tháng 8 năm 2014 em tham gia BHXH.... Em làm hết tháng 1 năm 2015, em xin nghỉ thai sản sớm vì thể chất yếu. Đầu tháng 9 năm 2015, em đi làm lại. Đến giữa tháng 6 năm 2016, em nộp đơn xin nghỉ việc.

Chi tiết
Tư vấn về tính mức hưởng trợ cấp thôi việc?
|

Tư vấn về tính mức hưởng trợ cấp thôi việc?

Nội dung tư vấn: em đang làm trợ cấp thôi việc cho nhân viên.Bắt đầu làm việc tháng 11/2010 , nhưng do công ty không đủ 10 người nên em không làm bảo hiểm thất nghiệp được. Đến tháng 1/2015 em mới làm BHTN. Hiện tại 6/2015 chị ấy nghĩ việc việc công ty.

Chi tiết
Có tiếp tục được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi tìm được việc làm mới
|

Có tiếp tục được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi tìm được việc làm mới

Em nghỉ việc ở công ty cũ ngày 31/5/2016, nhưng em không biết là phải liên hệ với kế toán để nhận sổ bảo hiểm, khi hỏi mọi người thì em liên hệ lấy sổ bảo hiểm và làm hồ sơ xin hưởng bảo hiểm thất nghiệp ngày 4/8/2016. em thi công chức và được tuyển dụng, nhưng chưa kí kết hợp đồng, nghe nói là em phải thử việc trong 1 năm. đến hôm nay là 29/8 em được chính thức thông báo là sẽ được kí hợp đồng, mà ngày được ghi trong hợp đồng là 1/8/2016, và bên tuyển dụng cũng nói sẽ đóng bảo hiểm cho em trong

Chi tiết
Tư vấn miễn phí