Bài viết về chủ đề "bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp"

BẦU CỬ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp
Tư vấn về cử tri tham gia bầu cử

Tư vấn về cử tri tham gia bầu cử

Có thể cho tôi hỏi cử tri bầu cử Đại biểu Quốc Hội, Đại Biểu HĐND các cấp được quy định như thế nào trong Luật Bầu cử ĐB Quốc Hội, ĐB HĐND các cấp năm 2015. Cụ thể đối tượng cử tri thường trú, tạm trú va lưu trú được quy định như thế nào (cấp Tỉnh, thành phố, quận-huyện,nhất là cấp xã-phường, tôi chưa rõ. Xin được giải đáp.

Chi tiết >>