Tư vấn về thời hiệu chia di sản thừa kế với trường hợp mở thừa kế trước năm 1990
|

Tư vấn về thời hiệu chia di sản thừa kế với trường hợp mở thừa kế trước năm 1990

Trường hợp người mất không để lại di chúc thừa kế, những người thuộc hàng thừa kế có quyền yêu cầu phân chia di sản thừa kế. Tuy nhiên, để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, pháp luật đã quy định thời hiệu yêu cầu chia di sản thừa kế. Nếu bạn chưa nắm được quy định về thời hiệu thừa kế, hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được tư vấn nhanh nhất.

Chi tiết
Thừa kế di sản là bất động sản được quy định như thế nào?
|

Thừa kế di sản là bất động sản được quy định như thế nào?

Luật sư tư vấn về vấn đề thừa kế di sản là bất động sản có Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhưng đang nợ tiền sử dụng đất. Những người thừa kế theo pháp luật bao gồm những người nào? Thủ tục từ chối nhận di sản thừa kế và sang tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như thế nào?

Chi tiết
Gọi ngay