Bài viết về chủ đề "Baro hiểm xã hội "

BARO HIỂM XÃ HỘI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về Baro hiểm xã hội

 • Hỏi về điều kiện để được hưởng lương hưu và cách tính lương hưu

  Hỏi về điều kiện để được hưởng lương hưu và cách tính lương hưu.

  • 11/06/2020
  • Nguyễn Thị Tuyết Nhung

  Chế độ hưu trí là chế độ chi trả khi người lao động đáp ứng được điều kiện về thời gian tham gia bảo hiểm xã hội và đạt đủ độ tuổi theo quy định của pháp luật bảo hiểm. Hiện nay, chế độ này đang nhận được sự quan tâm của người tham gia bảo hiểm xã hội đặc biệt là những người sắp đến độ tuổi nghỉ hưu.

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn