Bài viết về chủ đề "bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp"

BẢO VỆ QUYỀN VÀ LỢI ÍCH HỢP PHÁP - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp
Chỉ định luật sư bào chữa là rất cần thiết

Chỉ định luật sư bào chữa là rất cần thiết

Hiện nay theo thống kê mới chỉ có khoảng 20% vụ án hình sự có luật sư bào chữa (kể cả luật sư chỉ định), một tỷ lệ quá ít. Một phần khó khăn đến từ cơ quan tố tụng...

Chi tiết >>

Luật sư giữ bí mật cho thân chủ đến đâu?

Luật sư giữ bí mật cho thân chủ đến đâu?

Vấn đề đầu tiên trong đạo đức hành nghề luật sư là mối quan hệ giữa luật sư và khách hàng.

Chi tiết >>

Sự hình thành và phát triển của nghề luật sư ở Việt Nam

Sự hình thành và phát triển của nghề luật sư ở Việt Nam

Hơn nửa thế kỷ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, cùng với những thắng lợi vẻ vang của cách mạng, của dân tộc và những bước phát triển của đất nước, đội ngũ luật sư Việt Nam đã vượt qua khó khăn thử thách để ngày càng khẳng định vai trò, vị trí của nghề luật sư trong xã hội.

Chi tiết >>