Bài viết về chủ đề "báo trước khi nghỉ việc"

BÁO TRƯỚC KHI NGHỈ VIỆC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về báo trước khi nghỉ việc
Có cần báo trước nghỉ việc khi đang thử việc không ?

Có cần báo trước nghỉ việc khi đang thử việc không ?

Em làm việc cho một cơ quan nhà nước, thời gian thử việc là 12 tháng! Hiện đang làm được hơn 6 tháng! Nhưng dần dần em thấy không phù hợp với công việc này! Cho em hỏi là: Em muốn nghỉ việc thì phải báo trước bao nhiêu ngày và cần những thủ tục gì có liên quan?

Chi tiết >>