Sau 3 tháng không đến nhận trợ cấp thất nghiệp thì có được bảo lưu thời gian đã đóng BHTN không?
|

Sau 3 tháng không đến nhận trợ cấp thất nghiệp thì có được bảo lưu thời gian đã đóng BHTN không?

Người lao động có được bảo lưu quá trình đóng bảo hiểm xã hội khi không đến trung tâm giới thiệu việc làm nhận trợ cấp thất nghiệp không? Khi có việc làm, người lao động có phải thông báo cho bảo hiểm xã hội hay không? … Đây là vấn đề được nhiều người lao động quan tâm. Luật Minh Gia giải đáp các vấn đề trên như sau:

Chi tiết
Tư vấn về rút bảo hiểm xã hội một lần
|

Tư vấn về rút bảo hiểm xã hội một lần

Yêu cầu tư vấn: Bố em sinh năm 1966 (trong giấy khai sinh chỉ có năm) đã làm việc cho công ty thoát nước trên 20 năm. Vậy bố em muốn nghỉ hưu sớm thì phải đợi hết đến tháng 12/2016 ạ. Nếu không đợi đến hết năm mà muốn lấy bảo hiểm 1 lần có được phép không ạ. Lương của bố em hiện tại là bậc 9. Nếu lấy được thì được tính và hưởng như thế nào ạ. Em trân thành cảm ơn!

Chi tiết
Có được làm tròn tuổi khi tính giảm trừ tỷ lệ lương hưu.
|

Có được làm tròn tuổi khi tính giảm trừ tỷ lệ lương hưu.

Nội dung yêu cầu tư vấn: Chồng tôi sinh tháng 2 năm 1963 tính đến nay có 33 năm đóng BHXH trong đó có 22 năm là công nhân bán lẻ xăng dầu độc hại. Nay do sức khỏe suy giảm muốn nghỉ hưu sớm, nhờ luật sư tư vấn giúp nên nghỉ vào năm 2015 hay 2016 có lợi hơn và nếu nghỉ 2015 mà đến 2016 nhà nước tăng lương thì có ảnh hưởng gì không ạ? Quy định thế nào mong luật sư tư vấn. Chân thành cảm ơn luật sư

Chi tiết
Tư vấn về đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện khi chưa đủ năm đóng bảo hiểm
|

Tư vấn về đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện khi chưa đủ năm đóng bảo hiểm

Luật sư tư vấn về thủ tục đóng bảo hiểm tự nguyện khi nghỉ hưu nhưng chưa đủ năm để hưởng lương hưu hàng tháng đối với viên chức như sau: Tôi muốn hỏi, Chị tôi là viên chức thuộc Trung tâm dân số huyện, năm nay chị tôi 50 tuổi, tính đến 55 tuổi thì công tác được 15 năm 6 tháng. Sau khi nghỉ hưu, chị tôi có được đóng bảo hiểm xã hội tiếp cho đủ 20 năm để sau này có lương hưu không? Quy định và thủ tục thế nào mong luật sư tư vấn. Tôi cảm ơn.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí