Bài viết về chủ đề "bảo lãnh vay vốn"

BẢO LÃNH VAY VỐN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về bảo lãnh vay vốn
Mẫu giấy bảo lãnh

Mẫu giấy bảo lãnh

Nội dung Giấy bảo lãnh bao gồm thông tin của bên bảo lãnh và bên được bảo lãnh, mục đích bảo lãnh và các nội dung khác, cụ thể như sau

Chi tiết >>

Mẫu đơn yêu cầu xóa đăng ký bảo lãnh

Mẫu đơn yêu cầu xóa đăng ký bảo lãnh

Đối với trường hợp xóa đăng ký bảo lãnh quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất bao gồm các nội dung về cá nhân/tổ chức đề nghị, tài sản yêu cầu xóa bảo lãnh và các nội dung khác liên quan, áp dụng theo mẫu trên đây:

Chi tiết >>