Bài viết về chủ đề "bảo hiển tự nguyện"

BẢO HIỂN TỰ NGUYỆN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về bảo hiển tự nguyện
Tư vấn về chế độ hưu trí đối với người lao động chưa đủ tuổi về hưu

Tư vấn về chế độ hưu trí đối với người lao động chưa đủ tuổi về hưu

Hiện nay trong công ty chúng tôi có 1 số CBCN viên Nam đủ 55 tuổi trở lên, nữ đủ 50 tuổi trở lên mong muốn được nghỉ hưu trước tuổi . Chúng tôi không biết số CBCNV đó liệu có được hưởng chế độ nghỉ hưu trước tuổi không ? và nếu được hưởng thì theo nghị định nào của chính phủ ? CBCNV chúng tôi đang rất hoang mang không biết hỏi ai và phải làm như thế nào ?

Chi tiết >>