Tư vấn về chế độ hưu trí đối với người lao động chưa đủ tuổi về hưu
|

Tư vấn về chế độ hưu trí đối với người lao động chưa đủ tuổi về hưu

Tư vấn trường hợp hỏi về: Công ty có 1 số CBCN viên Nam đủ 55 tuổi trở lên, nữ đủ 50 tuổi trở lên mong muốn được nghỉ hưu trước tuổi . Chúng tôi không biết số CBCNV đó liệu có được hưởng chế độ nghỉ hưu trước tuổi không ? và nếu được hưởng thì theo nghị định nào của chính phủ ? CBCNV chúng tôi đang rất hoang mang không biết hỏi ai và phải làm như thế nào ? Cụ thể như sau:

Chi tiết
Liên hệ tư vấn