Giải đáp thắc mắc về bảo hiểm y tế bị trùng
|

Giải đáp thắc mắc về bảo hiểm y tế bị trùng

Tôi hiện đang làm kế toán cho một công ty Tư nhân, tháng 11 năm 2015 tôi bắt đầu tham gia bảo hiểm, nhưng do công ty tôi nộp hồ sơ qua mạng nên bị lỗi chỉ được cấp thẻ bảo hiểm y tế , còn sổ bảo hiểm thì chưa được cấp. Đến tháng 1/2016 công ty có làm công văn đề nghị gia hạn thẻ bảo hiểm y tế và tôi cũng có làm lại hồ sơ báo tăng và đề nghị truy thu 2 tháng 11,12/2015 để cấp sổ, nhưng khi nhận kết quả tôi lại nhận thêm 01 thẻ Bảo hiểm y tế nữa.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí