Bài viết về chủ đề "bảo hiểm xe cơ giới"

BẢO HIỂM XE CƠ GIỚI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về bảo hiểm xe cơ giới
Trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với xe cơ giới

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với xe cơ giới

Luật sư tư vấn về vấn đề trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi xảy ra tai nạn giao thông liên hoàn. Do tránh va chạm với xe máy phía trước thì xe containe đã phanh lại và khiến cho 2 xe containe phía sau đâm vào liên tiếp đuôi xe conataine đang dừng lại. Nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết >>