Đóng bảo hiểm như thế nào sau khi chấm dứt hợp đồng lao động?
|

Đóng bảo hiểm như thế nào sau khi chấm dứt hợp đồng lao động?

Pháp luật bảo hiểm hiện hành có quy định cụ thể về đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, tuy nhiên thực tế có rất nhiều doanh nghiệp có hành vi vi phạm liên quan đến vấn đề tham gia bảo hiểm xã hội cho người lao động. Do đó, để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình khi doanh nghiệp có hành vi vi phạm thì bạn có thể liên hệ với Luật sư để có phương án giải quyết.

Chi tiết
Mức đóng BHXH tự nguyện năm 2018
|

Mức đóng BHXH tự nguyện năm 2018

Năm nay cháu 22 tuổi, cháu tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc từ năm 2016 đến tháng 8-2017 rồi cháu chuyển sang công ty khác làm tiếp tục tham gia BHXH bắt buộc kể từ 9-2017 đến 11-2017 rồi cháu chuyển công ty và đóng BHXH bắt buộc từ 1-2018 đến nay.

Chi tiết
Nghỉ ốm hưởng chế độ BHXH mà không được thanh toán bảo hiểm phải làm sao?
|

Nghỉ ốm hưởng chế độ BHXH mà không được thanh toán bảo hiểm phải làm sao?

Xin chào Luật sư,Tôi có câu hỏi xin nhờ Luật sư giải đáp như sau:Tôi có giấy chứng nhận nghỉ ốm hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 15/5 - 19/5/2018.Ngày 16/5 tôi thấy sức khỏe khá hơn nên đã đi làm để giải quyết công việc, sau đó lại nghỉ ngày 17/5/2018 do không khoẻ.Phòng nhân sự thông báo tôi chỉ được hưởng chế độ nghỉ ốm ngày 15/5/2018 theo thông báo của bảo hiểm xã hội.

Chi tiết
Hotline: 1900.6169