Tư vấn về thời hạn báo trước khi chấm dứt hợp đồng lao động
|

Tư vấn về thời hạn báo trước khi chấm dứt hợp đồng lao động

Nội dung đề nghị tư vấn: Chào luật sư, cháu muốn hỏi về thời gian hưởng chế độ sau khi nghỉ việc như sau ạ: Cho cháu hỏi cháu viết đơn xin nghỉ từ ngày 28/03/201x, nhưng khi mà Sếp ký thì nhận đơn ngày 10/03/201x. Vậy thời gian nào cháu nghỉ thì đúng mà không phạm luật và vẫn hưởng chế độ ạ, Cháu xin cảm ơn.

Chi tiết
Liên hệ tư vấn