Bài viết về chủ đề "bảo hiểm tai nạn"

BẢO HIỂM TAI NẠN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về bảo hiểm tai nạn
Trách nhiệm của công ty đối với người lao động bị tai nạn lao động.

Trách nhiệm của công ty đối với người lao động bị tai nạn lao động.

Câu hỏi đề nghị tư vấn: Tôi có người em bị tai nạn lao động từ tháng 5/2015, nguyên nhân do ngã giáo trong quá trình xây dựng nhà dân; cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Mẫu khai báo tai nạn lao động

Mẫu khai báo tai nạn lao động

Mẫu khai báo tai nạn lao động Ban hành kèm theo TTLT số 12/2012/TTLT – BLÐTBXH-BYT ngày 21 tháng 5 năm 2012, nội dung cụ thể của biểu mẫu như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>