Bài viết về chủ đề "báo cáo kinh tế kỹ thuật"

BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về báo cáo kinh tế kỹ thuật
Mẫu tờ trình thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng

Mẫu tờ trình thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng

Mẫu tờ trình thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng được quy định gồm các thông tin về công trinh đề nghị, danh mục hồ sơ đi kèm, nội dung thẩm định và các vấn đề khác như sau:

Chi tiết >>