Bài viết về chủ đề "bản vẽ"

BẢN VẼ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về bản vẽ
Tư vấn về bản vẽ xây dựng khi xin giấy phép xây dựng

Tư vấn về bản vẽ xây dựng khi xin giấy phép xây dựng

Khi tôi làm giấy phép xây dựng trên diện tích 80m2 đất ở. Tôi vẽ bản vẽ xây dựng chừa phía sau 1,2m thì phía UBND quận không cấp giấy phép và bắt buộc phải vẽ bản vẽ lại là chừa phía sau 2m mới được cấp phép xây dựng.

Chi tiết >>