Đính chính năm sinh trên các giấy tờ tùy thân không trùng với sổ hộ tịch
|

Đính chính năm sinh trên các giấy tờ tùy thân không trùng với sổ hộ tịch

Hộ tịch là những sự kiện pháp lý nhằm xác định tình trạng nhân thân của cá nhân từ khi sinh ra đến khi chết. Trong quá trình sinh sống, các cá nhân có thể làm mất, làm hỏng, có những thông tin trên các giấy tờ bị thay đổi,... nên không biết xử lý như thế nào. Đối với các trường hợp trên, cá nhân phải thực hiện thủ tục gì để được trích lục, thay đổi, cải chính, bổ sung, đăng ký lại hộ tịch.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí