Bài viết về chủ đề "bản quyền tác phẩm"

BẢN QUYỀN TÁC PHẨM - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về bản quyền tác phẩm
Luật sư tư vấn đăng ký bảo hộ quyền tác giả

Luật sư tư vấn đăng ký bảo hộ quyền tác giả

Quyền tác giả là quyền của tổ chức, các nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu.Quyền tác giả được ghi nhận cho các tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học như sách, bài giảng, tác phẩm âm nhạc, tác phẩm sân khấu, tác phẩm điện ảnh, tác phẩm tạo hình và mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm nhiếp ảnh, tác phẩm kiến trúc, phần mềm máy tính.

Chi tiết >>

Tư vấn đăng ký bản quyền tác phẩm mỹ thuật ứng dụng

Tư vấn đăng ký bản quyền tác phẩm mỹ thuật ứng dụng

Tác phẩm mỹ thuật ứng dụng là tác phẩm được thể hiện bởi đường nét, màu sắc, hình khối, bố cục với tính năng hữu ích có thể gắn liền với một đồ vật hữu ích, được sản xuất hàng loạt bằng tay hoặc bằng máy như: biểu trưng; hàng thủ công mỹ nghệ; hình thức thể hiện trên sản phẩm, bao bì sản phẩm.

Chi tiết >>

Tư vấn đăng ký bản quyền tác phẩm viết

Tư vấn đăng ký bản quyền tác phẩm viết

Công ty Luật Minh Gia cung cấp dịch vụ tư vấn đăng ký bảo hộ bản quyền tác phẩm viết tại Cục bản quyền tác giả cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Thủ tục đăng ký bản quyền tác phẩm viết

Thủ tục đăng ký bản quyền tác phẩm viết

Tác phẩm là sản phẩm sáng tạo trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật và khoa học thể hiện bằng bất kỳ phương tiện hay hình thức nào. Tác phẩm viết là sản phẩm sáng tạo thuộc một trong các lĩnh vực trên:

Chi tiết >>

Thủ tục đăng ký bản quyền tác phẩm mỹ thuật ứng dụng

Thủ tục đăng ký bản quyền tác phẩm mỹ thuật ứng dụng

Tác phẩm là sản phẩm sáng tạo trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật và khoa học thể hiện bằng bất kỳ phương tiện hay hình thức nào. Tác phẩm mỹ thuật ứng dụng là sản phẩm sáng tạo thuộc một trong các lĩnh vực trên:

Chi tiết >>

Thủ tục đăng ký bản quyền tác phẩm kiến trúc

Thủ tục đăng ký bản quyền tác phẩm kiến trúc

Tác phẩm là sản phẩm sáng tạo trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật và khoa học thể hiện bằng bất kỳ phương tiện hay hình thức nào. Tác phẩm kiến là sản phẩm sáng tạo thuộc một trong các lĩnh vực trên:

Chi tiết >>

Thủ tục đăng ký bản quyền tác phẩm kịch bản

Thủ tục đăng ký bản quyền tác phẩm kịch bản

Tác phẩm là sản phẩm sáng tạo trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật và khoa học thể hiện bằng bất kỳ phương tiện hay hình thức nào. Tác phẩm kịch bản là sản phẩm sáng tạo thuộc một trong các lĩnh vực trên:

Chi tiết >>