Bài viết về chủ đề "ban điều hành "

BAN ĐIỀU HÀNH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về ban điều hành

 • Mẫu tờ khai đăng ký thuế dành cho ban điều hành liên doanh

  Mẫu tờ khai đăng ký thuế dành cho ban điều hành liên doanh.

  • 25/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Nội dung mẫu tờ khai đăng ký thuế dành cho ban điều hành liên doanh bao gồm các thông tin về nhà thầu, ban điều hành, địa chỉ trụ sở chính, thông tin về giấy phép hoạt động kinh doanh tại Việt Nam và các nội dung khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn ×