Bài viết về chủ đề "bản án của Tòa án"

BẢN ÁN CỦA TÒA ÁN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về bản án của Tòa án
Thủ tục tặng cho đất dựa trên quyết định của tòa

Thủ tục tặng cho đất dựa trên quyết định của tòa

Câu hỏi đề nghị tư vấn: Ông nội tôi là chủ sở hữu mảnh đất 960m2. Năm 1997 bố mẹ tôi ly hôn, Ông nội tôi đã có đơn viết tay xác nhận cho bố mẹ tôi sở hữu mảnh đất. Tòa án đã dựa trên đơn đó để phân chia tài sản cho bố mẹ tôi, có trích lục án ghi rõ ràng mảnh đất được chia làm đôi cho bố mẹ tôi. tuy nhiên bố mẹ tôi không phân chia tài sản mà đã thỏa thuận để lại toàn bộ cho tôi và không thi hành án.

Chi tiết >>

Bị cáo có được kháng cáo thay đổi mức án Tòa án đưa ra không?

Bị cáo có được kháng cáo thay đổi mức án Tòa án đưa ra không?

Xin chào tổng đài tư vấn luật, tôi tên Huỳnh Đức Lợi, tôi ở thành phố Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa. Nay tôi có vài điều cần tổng đài tư vấn và trả lời cho tôi được rõ.

Chi tiết >>