Bài viết về chủ đề "bậc thuế môn bài"

BẬC THUẾ MÔN BÀI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về bậc thuế môn bài
Doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có phải nộp thuế môn bài không?

Doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có phải nộp thuế môn bài không?

Cơ sở kinh doanh có thực tế kinh doanh nhưng không kê khai đăng ký thuế, phải nộp mức thuế Môn bài cả năm không phân biệt thời điểm phát hiện là của 6 tháng đầu năm hay 6 tháng cuối năm”.

Chi tiết >>