Bài viết về chủ đề "an toàn thực phẩm"

AN TOÀN THỰC PHẨM - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về an toàn thực phẩm

Nghị định 105/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Cảnh sát môi trường

Nghị định của Chính phủ ban hành ngày 20 tháng 10 năm 2015 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Cảnh sát môi trường

Chi tiết >>

Quy định về an toàn vệ sinh đối với thực phẩm chay.

Tôi đang có thắc mắc về các quy định của pháp luật liên quan đến vấn đề an toàn thực phẩm chay. Cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Tội vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm

Tội vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm được quy định cụ thể về hành vi vi phạm, lỗi cấu thành tội phạm, khung hình phạt và các quy định khác liên quan, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Mẫu cam kết vệ sinh an toàn thực phẩm

Nội dung bản cam kết đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đối với nguyên liệu và sản phẩm thực phẩm bao gồm thông tin về cơ sở kinh doanh, sản phẩm áp dụng và nội dung cam kết, cụ thể như đính kèm trên ...

Chi tiết >>

Dịch vụ luật sư

Để đáp ứng tối đa yêu cầu tư vấn luật ngày càng nhiều và đa dạng của khách hàng trên nhiều lĩnh vực khác nhau, Công ty Luật Minh Gia mở rộng tư vấn trực tiếp tại văn phòng hoặc địa chỉ ngoài văn phòng theo yêu cầu tư vấn.

Gửi Yêu Cầu

    Hotline: 1900.6169