Bài viết về chủ đề "án phí giải quyết tranh chấp"

ÁN PHÍ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về án phí giải quyết tranh chấp
Trình tự, thủ tục và án phí khi chia di sản thừa kế

Trình tự, thủ tục và án phí khi chia di sản thừa kế

Tôi xin nhờ công ty luật MINH GIA tư vấn giúp tôi trường hợp sau: Ông bà tôi và bố mẹ tôi cùng sống trên một thửa đất. sau đó ông bà có cho nhà tôi một phần đất và năm 2002 gia đình tôi đã xây nhà ở công khai từ đó tới nay (2017). Năm 2004 bố tôi đã làm sổ đỏ đứng tên phần đất đã được cho, sau đó gia đình tôi đã làm mất sổ đỏ và chưa xin cấp lại. Năm 2008 ông bà tôi mất. phần đất của ông bà ở từ trước tới nay chưa có sổ đỏ.

Chi tiết >>