Bài viết về chủ đề "ai trả lương"

AI TRẢ LƯƠNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về ai trả lương
 Tiền lương khi điều chuyển lao động

Tiền lương khi điều chuyển lao động

Hỏi: Em làm việc trong một Ngân hàng A. Ban đầu là làm nhân viên tín dụng của một phòng giao dịch (mô hình hoạt động giống chi nhánh ngân hàng nhưng quy mô nhỏ hơn). Sau này, do hồ sơ quản lý bị nợ quá hạn nhiều nên bị điều chuyển sang làm Nhân viên xử lý nợ thuộc Trung tâm quản lý nợ của Ngân hàng (Trung tâm này trực thuộc Hội sở), do vậy thay đổi đơn vị trả lương từ phòng giao dịch sang Trung tâm quản lý nợ. Sau khi có quyết định điều chuyển, lương của e vẫn giữ nguyên.

Chi tiết >>