Bài viết về chủ đề " tái bổ nhiệm"

TÁI BỔ NHIỆM - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tái bổ nhiệm
Chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm

Chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm

Hỏi: Tôi đang làm chủ tịch hội cựu chiến binh xã đến tháng 10 năm 2016 thì đủ tuối nghỉ hưu, nhưng đến tháng 12 năm 2015 Bầu lại BCH Hội tôi sẽ nghỉ ( do còn 10 tháng công tác) thì tôi có được hưởng quyền lợi theo khoản2 điều 5 nghị đinh 26/2015/NĐ-CP không .

Chi tiết >>

Chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm Nghị định 26/2015/NĐ-CP

Chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm Nghị định 26/2015/NĐ-CP

Mẹ tôi sinh năm 1961 hiện đang công tác tại UBND xã, chức vụ Phó Bí thư Đảng Ủy, Chủ tịch UBND xã. Hiện nay đã không đủ tuổi tái cử và đã đóng bảo hiểm 19 năm 6 tháng. Xin hỏi Luật Gia trường hợp của mẹ tôi có được áp dụng theo Nghị định Số: 26/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 03 năm 2015 của Chính phủ hay không? Nếu được thì theo Điều khoản nào? và được tính như thế nào?

Chi tiết >>